UA_.BUDGET1

1009000 грн.

КОНФІГУРАЦІЯ Є КОМПЛЕКСОМ ГОТОВИХ РІШЕНЬ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ.

ПРОГРАМА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ :

 • одержувачів бюджетних коштів;
 • розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів;
 • органів державної влади;
 • органів місцевого самоврядування;
 • фінансових органів;
 • органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання для установ та організацій, що здійснюють ведення обліку  за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.
ЗАМОВИТИ ПРОДУКТ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ:
 • ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕКІЛЬКОХ ОРГАНІЗАЦІЙ. За допомогою «UA-Бюджет» можна вести бухгалтерський облік господарської діяльності декількох установ, використовуючи для обліку по кожній організації окрему або єдину інформаційну базу.
 • ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ.  Система дозволяє відстежуватиактуальне значення кошторисних призначень: формування кошторису за загальним та спеціальним фондом; формування довідок про внесення змін до кошторису; формування помісячних Планів асигнувань; формування довідок про внесення змін до Планів асигувань; формування плану використання бюджетних коштів; формування фінансової звітності.
 • ОБЛІК ДОГОВОРІВ. Ведення обліку договорів та додаткових угод , створення актів звірки з дебіторами і кредиторами, здійснення інвентаризації заборгованості за договорами, створення договорів з постачальниками та покупцями в розрізі Джерел фінансування, Кодів Економічної Класифікації Видатків, та специфікацій. ( За умови заповнення відповідних позицій в подальшому “на підставі” такого договору можна формувати: документи придбання/отримання товарів, робіт та послуг, юридичні та фінансові зобов’язання; інші документи, необхідні при роботі з контрагентами.)
 • ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. Підсистема призначена для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з казначейським обліком бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Держказначейства, а також для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з обліком готівкових та безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків з підзвітними особами в установі.
 • РОБОТА З КАЗНАЧЕЙСТВОМ. Для кожного типу операцій передбачено відповідний документ:  реєстрація (створення) зобов’язання, реєстрація (створення) коригуючого зобов’язання, формування реєстру юридичних зобов’язань,  реєстрація (створення) фінансових зобов’язань, реєстрація (створення) коригуючого фінансового зобов’язання, формування та створення реєстру платіжних доручень.
 • ВЗАЄМОДІЯ З ПЗ «МЕРЕЖА». Порядок документообігу з обліку зобов’язань та грошових коштів в системі дозволяє повністю виключити використання ПЗ «Мережа» Держказначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на електронні носії здійснюється механізмами «UA-Бюджет» у форматі ПЗ «Мережа» Держказначейства.
 • ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ. Облік необоротних активів та облік запасів.
 • ПІДСИСТЕМА «ПОСЛУГИ»
 • ЗВІТНІСТЬ. Звіти відображають синтетичні та аналітичні дані бухгалтерського обліку. Будь-який звіт може бути сформовано для будь-якої установи за будь-який період часу. Це означає, що конфігурація під час формування стандартних звітів вибирає з відповідного регістру обліку тільки ті проводки, які відповідають вибраним критеріям. Всі звіти у системі згруповані в єдину підсистему Звітність, яка знаходиться на Панелі розділів. Крім того, в інших підсистемах на панелі навігації також є посилання на звіти, які відображають інформацію тільки цієї підсистемі.
 • СТАНДАРТНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ. До конфігурації включено стандартні бухгалтерські звіти, призначені для отримання даних по оборотах та залишках рахунків, субконто та проводках у різних розрізах.
 • РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
 • РОЗРАХУНОК ГРОШОВОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 • ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 • ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ
 • ОБЛІК КАДРІВ І АНАЛІЗ КАДРОВОГО СКЛАДУ
 • ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
 • РОЗРАХУНОК РЕГЛАМЕНТОВАНИХ ПОДАТКІВ
 • ВИПРАВЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ МИНУЛОГО ПЕРІОДУ
 • ЗВІТНІСТЬ ЗА РОЗДІЛОМ «ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ».  У програмі реалізована можливість формування затверджених наказом Міністерства фінансів України №604 від 29.06.2017 наступних карток аналітичного обліку:
  • «Картка аналітичного обліку готівкових операцій»;
  • «Картка аналітичного обліку касових витрат»;
  • «Картка аналітичного обліку капітальних витрат»;
  • «Картка аналітичного обліку фактичних витрат»;
  • «Книг аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам».