Використання прикладного рішення “Зарплата і управління персоналом 8 для України”

Цілями навчання є: 

 • вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації “Зарплата і Управління персоналом для України”,
 • набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв’язку елементів і підсистем типової конфігурації “Зарплата і Управління персоналом для України”,
 • набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів і особливостей використання типової конфігурації “Зарплата і Управління персоналом для України” як інструменту для вирішення наступних завдань:
  • розрахунку заробітної плати;
  • обліку кадрів;
  • управління кадровою політикою підприємства;
  • формування регламентованої звітності.
 • набуття і закріплення базових знань роботи з функціоналом типової конфігурації “Зарплата і Управління персоналом для України”.

 

В результаті проходження навчання слухачі повинні: 

 • впевнено оволодіти інструментарієм типової конфігурації;
 • знати і вміти застосовувати на практиці методику відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій;
 • вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку і управління;
 • вміти виправляти помилки користувачів в інформаційній базі;
 • володіти управлінським і регламентованим функціоналом прикладного рішення

Тривалість курсу: 32 академічних годин.
Зміст курсу:

 • Концепція прикладного рішення
  • Характеристика прикладного рішення
  • Призначення та огляд функціональності підсистем
  • Стартові налаштування інформаційної системи
  • Сервісні механізми
 • Загальні принципи та нормативно-довідкова інформація
  • Принципи і механізми розрахунків
  • Облік часу
  • Структура підприємства та організацій
  • Фізичні особи і працівники
 • Регламентований облік кадрів
  • Загальні принципи
  • Штатний розклад
  • Облік даних про персонал організацій
  • Облік стажу працівників організацій
  • Кадровий облік зайнятості працівників організацій
  • Військовий облік
 • Регламентована заробітна плата
  • Загальні принципи
  • Довідкова інформація для розрахунків
  • Введення інформації про умови оплати праці працівника
  • Відображення даних про робочий час співробітника
  • Розрахунок сум нарахувань і утримань
  • Звіти по заробітній платі
  • Виплата зарплати, сплата податків, звітність з ПДФО
  • Відображення результатів розрахунку в обліку
  • Приклад повного циклу операцій з розрахунку зарплати
 • Управлінський облік кадрів
  • Загальні принципи
  • Облік персоналу підприємства
  • Кадровий облік зайнятості працівників підприємства
 • Управлінська заробітна плата
  • Загальні принципи
  • Дані для розрахунку заробітної плати
  • Нарахування управлінської зарплати
  • Виплата зарплати
  • Відображення результатів розрахунку в управлінському обліку
  • Звітність підсистеми
 • Управління персоналом
  • Кадрове планування
  • Анкетування
  • Навчання та атестація персоналу
  • Планування використання ресурсів
 • Початок роботи
 • Практикум: вступна
 • Практикум “Стартові налаштування системи”
 • Практикум “Регламентований облік кадрів”
 • Практикум “Розрахунок регламентованої зарплати по організації “Хвиля”
 • Додатковий практикум “Розрахунок регламентованої зарплати по організації “Сонячний берег”
 • Практикум “Розрахунок управлінської зарплати”
 • Практикум “Управління персоналом”