Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні «Управління торговим підприємством»

В результаті проходження навчання  Ви зможете: 

 • впевнено оволодіти інструментарієм типової конфігурації
 • знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій
 • вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку
 • виправляти помилки користувачів в інформаційній базі
 • володіти бухгалтерським і податковим функціоналом прикладного рішення.

Тривалість курсу: 40 академічних годин.       

План занять по днях

 • Концепція прикладного рішення . Загальносистемні механізми і принципи. Облік запасів: Загальні принципи і нормативно-довідкова інформація.
 • Облік запасів: Закупка і продажа запасів. Складські операції.
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами, облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами.
 • Податковий облік ПДВ.
 • Бухгалтерський і податковий облік доходів, витрат і прибутку.
 • Кадровий облік і облік часу.
 • Розрахунок і виплата зарплати.
 • Облік необоротних активів і малоцінних швидкозношуваних предметів. Регламент закриття періоду. Звітність і сервісні механізми.
 • Облік виробничої діяльності.
 • Облік операцій в іноземній валюті. Опційні господарські схеми і процеси обліку торгівельної діяльності.