Оновлення FREDO 01.03.038

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.038

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Збільшено до 50 максимальну допустиму кількість символів для введення у полі номер Таблиці 5:

J0299823      Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

F0299823     Дод.4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

У формі:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

  • скасовано розрахунок та контролі по рядку 7050 граф 3 – 6;
  • додано нові контролі для рядка 7000 граф 5 – 10 з рядком 7050, відповідно, з графами 3, 5 – 9;
  • додано автоматичне заповнення графи 6 рядка 7050 з рядком Усього графи 12 Розділу V форми S3045110.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Скасовано контроль значення рядка 3405 графи 3 на відповідність значенню рядка 3415 графи 4 у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

UOP30308      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Укравтодор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у Excel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Excel у вікні відкритого документа:

AVFP0010         Фінансовий план