Оновлення FREDO 01.03.036

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.036

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Відкориговано механізм підрахунку кількості фізичних осіб у Додатку 4, графа Інші дані – Кількість фізичних осіб, за умови додавання співробітників за допомогою кнопки Додати рядок.

Реєстр електронних документів

Додано можливість експортувати підписаний первинний документ у форматі ASiC-S.

У вікні Експорт документа з підписами, що відкривається на виконання команди головного меню Файл – Експорт – Експорт документа з підписами, додано опцію Документ та підписи в архіві (формат ASiC-S). Якщо опцію встановлено, зберігається архів з розширенням .asice, що містить файли первинного документа у обраному форматі (XML та/або PDF) та файли підписів, що накладені на документ (кожен у окремому файлі в форматі p7s), а також файл MANIFEST, що містить інформацію про збережені дані. При збереженні архіву формату ASiC-S програма запропонує обрати сертифікат з комплекту підписів для підписання файлу MANIFEST.

Реєстр податкових документів

Відкориговано оновлення статусів ПН, для яких було призупинено реєстрацію, після отримання зареєстрованих ПН із ЄРПН за Запитом щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300107, F1300107).

Адміністрування

Користувачі

Доопрацьовано налаштування доступу до бланків у розділі Доступ до бланків у ролях.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1.   Додано Довідник для повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Довідник використовується у формі J1800101 «Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній».

2.   Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП. Довідник використовується у формі UOP00110 «Фінансовий план».

3.   Довідник Причини звільнення доповнено статтею:

–     ст. 85 п.2 ЗУ «Про державну службу» – Державний службовець, призначений на посаду державної служби на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1.  Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 218 від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до Форми декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) та Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» додано нові бланки, початок дії – з 01.08.2021 р.:

J0207704      Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

J0208904      Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

F0207704     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15 числа

F0208904     Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 01 числа

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 43 від 27.01.2021 р. «Про затвердження Структури та форми електронного документа для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового» додано нові бланки, початок дії – з 01.08.2021 р.; період подання – у разі потреби:

J0210602      Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

J0210702      Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

F0210602     Довідка про витратоміри-лічильники обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції

F0210702     Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків спирту на акцизному складі виробника спирту та/або виробника окремих видів продукції

Бланки доступні у модулі Облік акцизного податку – Реєстр акцизних документів (спирт етиловий).

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 839 від 31.12.2020 р. «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній» додано нову форму, початок дії – з 01.08.2021 р.; період подання – Рік, терміни подання – до 1 жовтня року, що настає за звітним:

J1800101      Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Зміни:

1.  Додано поле розробника Нормативна грошова оцінка у формах:

J0138104      Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

F0138104     Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Поле використовується для автоматичного заповнення графи 3 та графи 4 форми «Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи» (J0103804, F0103804).

Поле розробника не друкується, не експортується, не відправляється в ДПС.

2.   У формах:

J0103804      Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

F0103804     Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

реалізовано додаткову програму обробки, котра доступна по команді Програми – За показниками з J0138104 (За показниками з F0138104) у вікні відкритого документа.

На виконання програми здійснюється автоматичне заповнення графи 3 (Площа земельної ділянки) та графи 4 (Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки) з сумуванням площ земельних ділянок, для яких встановлені однакові значення поля Нормативна грошова оцінка у формі «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» (J0138104, F0138104). Якщо у пакеті наявні кілька Додатків, показники площі виводяться у Податкову декларацію окремо по кожному Додатку.

3.   Оновлено контролі у формах:

J1201012      Податкова накладна

F1201012     Податкова накладна

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

IR101001     Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR400001     Дані про показники діяльності зі страхування

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0500106      Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510106      Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206      Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510406      Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510506      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0500106     Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510106     Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510406     Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510506     Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

Інша звітність

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 261 від 15.03.2021 р. «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» додано нові бланки, початок дії – з 01.07.2021 р.; період подання – у разі потреби:

PD800305     Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

PD800501     Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1.   За допомогою додаткової програми обробки Програми у вікні відкритого документа реалізовано можливість перенесення даних для форм:

S3000110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

–     із форми UOP00110 «Фінансовий план»;

–     із відповідних форм MOU00110, MOU01110, MOU02110, MOU30110, MOU45110, MOU67110.

2.   Змінено на середнє арифметичне налаштування параметрів консолідації для рядків 8020 – 8026 граф 3 – 6:

S3000110       ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію пакета звітів, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – Рік:

MOUFP001    Ярлик до пакета МОУ. Фінансовий та інвестиційний плани

MOU00110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU01110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU45110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

MOU67110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Реалізовано перенесення даних із форм MOU00109 «Фінансовий план» та MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» за допомогою додаткової програми обробки Програми – Перенести дані із звітів за попередній рік у вікні відкритого документа.

Реалізовано контролі з формами MOU10111 «Ф1. Баланс», MOU00309 «Показники виконання фінансового плану» та MOU00109 «Фінансовий план».

Зміни:

Реалізовано контролі по графі 3 із відповідною графою форми MOU45110 для періодів від 2021 року включно:

MOU30107    Інвестиційний план ДП (річний)

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110      Фінансовий план

–   скасовано автоматичний розрахунок і контролі для рядка 7050 граф 3 – 6;

–   додано автоматичний розрахунок рядка 7050 графи 6, що дорівнює значенню рядка Усього графи 11 Таблиці 5;

–   додано інформативний контроль значення рядка 6070 на відповідність значенню рядка 7050 граф 3 – 6;

–   додано контролі по рядках 2000, 2005, 2009 графи 3 на відповідність значенням форми UOP40406 «Ф4. Звіт про власний капітал» за минулий рік.

2.   У формі:

UOP00309      Показники виконання фінансового плану

–   додано обов’язковий контроль значення рядка 3405 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 3 форми UOP10111 «Ф1. Баланс»;

–   додано обов’язковий контроль значення рядка 3415 графи 4 на рівність значенню рядка 1165 графи 4 форми UOP10111 «Ф1. Баланс».

Укравтодор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – Рік:

AVFP0010         Фінансовий план