Оновлення FREDO 01.03.034

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.034

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 373 від 30.06.2021 р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

• Класифікація доходів бюджету (КДБ);

• Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

ФОРМИ

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510206 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу

J0510306 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510506 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510606 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Облікові документи

Зміни:

Додано поле для зазначення відмітки «копія наказу» та дати видачі копії співробітнику:

KD000401 НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) про припинення трудового договору (контракту)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Додано контроль на обов’язкове заповнення Найменування видів діяльності за КВЕД:

S3010110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

2. Додано похибку в розмірі 1,9 для контролів із формою S3045110:

SI300107Інвестиційний план ДП (річний)

3. Реалізовано додаткові умови контролів значення рядків 2011, 2012, 2115, 2131 для ЄДРПОУ Органів управлінь при наявності у підвідомчих установах різних кодів КОПФГ у консолідованих звітах:

S3020110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

4. Реалізовано додаткові контролі по 4000-м та 7000-м рядкам граф 5 та 6 Основної таблиці:

S3000309Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. Відкориговано контролі по рядках 1180, 1181 та з формою UOP11109:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

2. Додано новий контроль на відповідність значень рядка 1000 значенням рядка 1001 граф 3 – 10:

UOP00110 Фінансовий план