Оновлення FREDO 01.03.030

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.030

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 1. Реалізовано можливість додавати записи у таблиці Додатків пакета об’єднаної звітності із файлів формату DBF. Для додавання записіву модулі Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ виділіть Додаток, у який потрібно додати рядки, та виконайте команду головного меню Файл – Додати рядки з DBF. У вікні, що відкриється, оберіть DBF-файл для імпорту.
 2. Додано можливість копіювання записів Додатка 4 (J0510406, F0510406). Для копіювання необхідно виділити потрібний запис на вкладці Додатка4 та обрати команду головного меню Правка – Скопіювати запис.
 3. Реалізовано можливість одночасно обирати кілька записів у вікні довідника Співробітники при заповненні Додатка 4 (J0510406, F0510406).
 4. Доопрацьовано відображення значення графи Ознака (0, 1) при збереженні Додатків 1 – 6 за допомогою команди Друк в PDF.
 5. У Додатку 5 (J0510506, F0510506) доопрацьовано імпорт поляДата створення нового робочого місця (NRM_DT) з типом DATE у форматі DBF.

Реєстр електронних документів

Вдосконалено роботу з вкладеннями до Універсальних документів.

 • оптимізовано відображення вмісту документів при перегляді вкладень у форматах *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *xlsx, *.txt, *.rtf, *.jpg, *.png;
 • доопрацьовано відображення інформації про підписантів на вкладеннях при встановленні опції у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг – Накладати інформацію про підписантів;
 • налаштовано відображення факсиміле підписів на вкладеннях до Універсального документа.

Майстер заповнення даних про підприємство

Налаштовано збереження підписантів з типом Відповідальна особа при додаванні підприємства на основі сертифікатів.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Додано новий довідник Статті витрат, доходів, зобов’язань. Довідник доступний для редагування та підключений до динамічних рядків форм:
 • S3010110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану»;
 • S3020110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом»;
 • S3030110 «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)».

Номер статті із довідника не переноситься до звіту та призначений для швидкого пошуку потрібної статті.

 1. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:
 • Код типу особи K151;
 • Код виду документа H005;
 • Показники форми OS1;
 • Показники форми OS2;
 • Показники форми OS3.
 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 269 від 17.05.2021 р. «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Класифікація доходів бюджету (КДБ).
 2. Відповідно до Закону України № 1393-IX від 15.04.2021 р. «Про внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”», оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ ДБ).
 3. Довідник Причини звільнення доповнено статтею:
 • ст. 83 п.7 ЗУ «Про державну службу» – У разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом.

Довідник підключено до графи 17 форми об’єднаної звітності Додаток 5 (J0510506, F0510506).

 1. Виконано доопрацювання довідника Країни. Назву колонки Номер змінено на Код цифровий. Назву колонки Найменування змінено на Назва країни. Додано колонку, що містить двозначний літерний код країни, – Код альфа-2.
 2. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нову версію бланків, початок дії – з 21.05.2021 р.; період подання – за потреби:

F1301803 Запит щодо отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді

F1401803 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді

Реалізовано можливість надсилати запит та отримувати відомості у розділі Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку.

Зміни:

Реалізовано додаткове попередження за відсутності відміток в полях обов’язкового реквізиту «інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною» для блоку «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток додатків – форм фінансової звітності»:

J0100119 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0100919 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

F0100719 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0109102 Спрощена податкова декларація

J0109202 Спрощена податкова декларація

Звітність НФУ до НБУ

Назву розділу Реєстр бланків – Звітність НФУ до НБУ – Загальна фінансова звітність змінено на Реєстр бланків – Звітність НФУ до НБУ – Загальна звітність.

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – Рік та у разі змін в структурі власності:

OS100001 Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

OS200001 Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

OS300001 Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

FR000001 Дані фінансової звітності

Держфінмоніторинг

Нові форми:

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 196 від 05.04.2021 р. «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» додано нові форми, початок дії – з 11.05.2021 р., період подання – щомісячно:

MOZ10001 Заява про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

MOP10002 Повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 542 від 08.06.2015 р. «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 142 від 08.04.2019 р. додано нову форму, початок дії – з 17.06.2016 р., період подання – щомісячно:

MOLZ1003 Лист-звернення

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»:

 1. Додано новий пакет звітів, початок дії – з 01.01.2021 р., період подання – Рік:

PROZV102Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани

S3000110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

S3067110ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

SDOC1101Супровідні документи

 1. У зв’язку зі зміною головної форми пакету змінено підпорядкування форми:

SI300107Інвестиційний план ДП (річний)

до форми «Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани» (PROZV102).