Оновлення FREDO 01.03.029

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.029

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 1. Реалізовано можливість групової заміни значень полів для Додатків 1 – 6.
  Для групової заміни у вікні відкритого Додатка виконайте команду головного меню Правка – Групова заміна полів. У вікні, що відкриється, заповніть необхідні дані.

Заміна значення поля Ознака (0,1) виконується лише для Додатків з типом Звітний новий або Уточнюючий.

 1. Налаштовано заповнення Розрахунку (J0500106, F0500106) на основі Додатка 1 (J0510106, F0510106) для звітів з типом Звітний новий та Уточнюючий.
 2. Доопрацьовано заповнення загальної частини Додатка 2 (J0510206) та Додатка 3 (J0510306) для типів звітів Звітний новий та Уточнюючий.
 3. Змінено тип полів на DATE для експорту Додатка 5 (J0510506, F0510506) у форматі DBF:
 • Дата початку трудових відносин (START_DT);
 • Дата закінчення трудових відносин (END_DT);
 • Дата створення нового робочого місця (NRM_DT).

Оновлено файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності, який знаходиться у каталозі …\help\Структура файлів імпорту Додатків Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

 1. Налаштовано експорт Додатків у форматі DBF, у разі, якщо у пакеті об’єднаної звітності присутні додатки з однаковим номером місяця.
 2. Реалізовано нові контролі у формах:
 • Розрахунок (J0500106, F0500106);
 • Додаток 1 (J0510106, F0510106);
 • Додаток 2 (J0510206).

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)/Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

У таблиці модулів Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) у групу колонок Документ додано колонку Дата векселя. У колонці відображаються дані відповідного поля документів Акцизна накладна форми «П» (J1203202, F1203202) / Акцизна накладна форми «С» (J1203402, F1203402).

Адміністрування

Журнал подій

Доопрацьовано вивантаження Журналу подій у форматі xls.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник умовних кодів причин коригування. Довідник підключено до графи 2.1 форми Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (J1201212, F1201212).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Оновлено механізм розрахунку значень та додано контролі на правильність заповнення граф (4 – 7) рядка Усього:

SD300401 Додаток 4

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

У пакет EVDODB03 додано нові форми:

 • на виконання наказу Державної служби статистики України № 222 від 21.07.2020 р. «Про затвердження форми державного статистичного спостереження
  № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2021 р.; період подання – щомісячно:

EV220103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

 • додано нову форму, початок дії – з 01.04.2021 р.; період подання – щомісячно,
  І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV005704 Додаток №25. Довідка щодо обслуговуючих банків та отримання кредитних ресурсів

 • додано нову форму, початок дії – з 01.04.2021 р.; період подання – І Квартал,
  І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV006304 Додаток №34. Довідка щодо банків, якi обслуговують зарплатнi проекти