Оновлення FREDO 01.03.016

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.016

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

Доопрацьовано збереження у наступних сеансах роботи параметрів фільтру панелі інструментів, що встановлені для колонок Код філії продавцяКод філії покупця.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2020 р. № 636 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» оновлено довідник Коди економічної класифікації видатків (КЕКВ).

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 р. № 730 «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації» внесено зміни у довідник Бюджетний класифікатор.

3. Оновлено довідник Причини подачі нульового звіту. Довідник підключений у формах:

  • S2703207 1-виноград. Звіт про перероблення винограду на виноматеріали;
  • S2702011 9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай;
  • S2702913 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду.

4. У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідники:

  • Показники форми IR10;
  • Показники форми LR5;
  • Показники форми LR6;
  • Тип суб’єкта договору (H068).

5. Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

1. Оновлено терміни подання податкової звітності на 2021 рік.

2. У повідомленнях обов’язкового контроля та попередженнях, що відображаються після перевірки форм, додано номери рядків, у яких застосовувався контроль:

J1201010 Податкова накладна

J1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

F1201010 Податкова накладна

F1201210 Додаток №2 до Податкової накладної

Державна казначейська служба

Нові форми:

1. Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік:

F2KD44 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV44 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD144 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD44 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD44 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD44 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD44 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S44 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z44 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB44 Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS44 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ44 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD10025 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11025 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12025 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

FRD12026 (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами

FRD13025 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ______ р.

FRD14025 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на ____ р.

FRD15025 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD16025 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD17025 Додаток 17 Довідка про депозитні операції

FRD18025 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD20025 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD21S25 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD21Z25 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD22025 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів

FRD23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD23S44 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD23Z44 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRD24S25 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD24Z25 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD25025 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD27025 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV4_3D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D044 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D044 Зведена .Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_344 Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S44 Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z44 Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4144 Зведена . Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4244 Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4344 Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S44 Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z44 Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FINB0009 Форма №1-дс Баланс

FING0009 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINP0009 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FINR0009 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINS0009 Форма №6-дс Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

FINV0009 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

F2KM44 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM144 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM44 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM44 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM44 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S44 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z44 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB44 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS44 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ44 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRM19025 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRM23S43 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM23S44 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FRM23Z43 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM23Z44 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FV4_3M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M044 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR7MS44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ44 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_344 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S44 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z44 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4344 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S44 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z44 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M044 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4144 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4244 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

2. Додано нові форми, початок дії – з 01.12.2020 р., період подання – Рік:

FMDOV209 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDOV419 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDOV429 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4316 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4317 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S16 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S17 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z16 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z17 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV2009 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4109 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4209 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4309 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDOV4319 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FDOV4409 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDOV70S9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV70Z9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDOV71S9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDOV71Z9 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Зміни:

Оновлено терміни подання звітності для поточного звітного періоду:

FREM2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FREM4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM4313 для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FREM7S05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)

FREM7Z05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг. ф.)

FRES2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

FRES4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES4413 (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1. Реалізовано перенесення даних із звітів S0100113, S0100213, S0100309, S0103353, S0104008, S0110012, S0111004 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Перенесення даних з S0100113 (S0100213, S0100309, S0103353, S0104008, S0110012, S0111004) у вікні відкритого документа:

FR000001 Дані фінансової звітності

2. Оновлено контролі у формах:

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

Пенсійний фонд

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2019 р. № 436 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2020 р., період подання – щомісячно:

P0100283 Форма № 1-ЄСВ Заява про взяття на облік платника єдиного внеску

P0100295 Форма № 7-ЄСВ Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску

P0100294 Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.11.2020 р., період подання – Рік:

U2UKD44 (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD44 (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL44 (НААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42UKD44 (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL44 (НААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U43UKD44 (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD44 (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS44 (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ44 (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

початок дії – з 01.12.2020 р., період подання – Рік:

U3_108 (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

FZNDR026 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах

N2000216 Додаток Б форма 4 – наука