Планова зміна цін і складу пакетів сервісів ІТС

Планова зміна цін і складу пакетів сервісів ІТС

Для забезпечення актуальності, безперебійної і комфортної роботи програм для автоматизації бізнесу, а також отримання консультаційних та інформаційних послуг з питань ведення обліку і роботі в програмах для автоматизації бізнесу, користувачам надаються різні сервіси інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Для розширення бази потенційних користувачів сервісів ІТС, також для підтримки якості сервісів ІТС на високому рівні, планується змінити склад існуючих пакетів сервісів ІТС, додати нові пакети сервісів ІТС, спростити умови розповсюдження сервісів, а також змінити ціни на існуючі пакети сервісів ІТС.

 

ЗМІНА У СКЛАДІ ТА НОМЕНКЛАТУРІ ПАКЕТІВ СЕРВІСІВ ІТС

З 1 липня 2020 року в перерахованих нижче тарифних пакетах ІТС зміниться склад сервісів, що входять у конкретний пакет, а також зміняться умови надання доступу до сервісів з цих пакетів.

Для існуючих користувачів зазначених тарифних пакетів ІТС всі описані зміни набудуть чинності з 1 липня 2020 року без зміни вартості.

 

Пакет онлайн-сервісів “ІТС ТЕХНО”

У складі тарифного пакету “ІТС ТЕХНО” зміниться доступ до матеріалів інформаційної системи ІТС (ІС ІТС) – буде відключений доступ до методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу, крім доступу до документації.

Склад сервісів у тарифному пакеті “ІТС ТЕХНО” з 01.07.2020 р.:

 • доступ до онлайн-сервісу “Оновлення програм”
 • доступ до онлайн документації з продуктів для автоматизації бізнесу (в онлайн-базі сервісу “ІС ІТС”)

Періодичність оформлення договорів ІТС за тарифним пакетом “ІТС ТЕХНО” не зміниться (6 або 12 місяців).

 

Пакет онлайн-сервісів “ІТС ПРОФ”

У складі тарифного пакету “ІТС ПРОФ” збільшиться кількість консультацій в сервісі “Консультації аудитора” з однієї на рік до 12 на рік, а також буде додано сервіс “FREDO ДокМен”.

Склад сервісів у тарифному пакеті “ІТС ПРОФ” з 01.07.2020 р.:

 • доступ до онлайн-сервісу “Оновлення програм”
 • повний доступ до онлайн-бази сервісу “ІС ІТС”
 • доступ до онлайн-сервісу “Лінія консультацій”
 • доступ до онлайн-сервісу “RDI Service”
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юридичних осіб
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен”
 • доступ до онлайн-сервісу “Консультації аудитора” (12 консультацій)
 • сервіс “Лекторій” (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів)

Зміниться кількість варіантів періодів оформлення договорів ІТС за тарифним пакетом “ІТС ПРОФ”: до існуючих періодів на 1, 3, 6, 12 місяців (з оплатою за весь період або із щомісячною оплатою) буде додано варіант оформлення договору на 24 місяці з оплатою за весь період.

Програма лояльності розповсюджується на всіх користувачів, які безперервно продовжують договори за тарифом “ІТС ПРОФ”, крім продовжень на 24 місяці (в останньому випадку програма лояльності не діє).

 

Пакет онлайн-сервісів “Тех.підтримка”

При роботі з програмами для автоматизації бізнесу користувачі регулярно звертаються на лінію консультацій для отримання відповідей на питання, що виникають в процесі використання (сервіс “Лінія консультацій”), переглядають відеозаписи лекцій про функціональні можливості програм (сервіс “Лекторій”), читають матеріали бази знань, які розміщені на Інтернет-ресурсі ІТС (сервіс “Інформаційна система ІТС”), а також періодично оновлюють нормативно-довідкову інформацію (ставки податків і зборів, індекси інфляції, класифікатори та ін.) в своїх програмах (сервіс “RDI Service”).

Раніше повний доступ до даних сервісів був включений тільки до складу пакету онлайн-сервісів “ІТС ПРОФ”, а частковий доступ був у користувачів пакету онлайн-сервісів “ІТС ТЕХНО” (одна консультація в місяць у сервісі “Лінія консультацій” і обмежений доступ до сервісу “ІС ІТС” ) і користувачів базових програмних продуктів для автоматизації бізнесу (доступ до лінії консультацій без можливості читання матеріалів інформаційної системи ІТС, на яку часто посилається у відповідях лінія консультацій). Інші користувачі ліцензійних продуктів не мали можливості використовувати перераховані сервіси.

З урахуванням раніше описаних змін у складі пакету онлайн-сервісів “ІТС ТЕХНО”, а також для розширення аудиторії користувачів сервісів технічної підтримки з 01.07.2020 року планується відкрити продаж доступу до пакету сервісів “Тех.підтримка”, який включає:

 • повний доступ до онлайн-бази сервісу “ІС ІТС”
 • доступ до онлайн-сервісу “Лінія консультацій”
 • доступ до онлайн-сервісу “RDI Service”
 • сервіс “Лекторій” (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів)

Доступ до пакету сервісів “Тех.підтримка” може придбати користувач будь-якого ліцензійного продукту для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період (вартість підключення див. у Додатку).

Можна оформити один доступ до пакету сервісів “Тех.підтримка” на один реєстраційний номер програмного продукту.

Даний пакет онлайн-сервісів може бути цікавий:

 • користувачам будь-яких ліцензійних продуктів, що бажають отримувати регулярну і актуальну інформацію з різних напрямків обліку та роботи в програмах з матеріалів, опублікованих в сервісах “ІС ІТС” або “Лекторій”
 • користувачам базових версій програмних продуктів для автоматизації бізнесу і користувачам пакету онлайн-сервісів “ІТС ТЕХНО” для отримання повного доступу до сервісів технічної підтримки

 

Онлайн-сервіс “RDI Service”

З моменту запуску сервісу “RDI Service” у вересні 2019 року (див. новину від 30.09.2019 р.) можливість використовувати функції сервісу були тільки у користувачів пакету “ІТС ПРОФ”.

З 01.07.2020 року планується відкрити продаж доступу до сервісу “RDI Service” користувачам будь-якого ліцензійного продукту для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період.

Можна оформити один доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на один реєстраційний номер програмного продукту.

Вартість підключення доступу до онлайн-сервісу “RDI Service” див. у Додатку.

 

НОВІ ПАКЕТИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ “FREDO”

На додаток до існуючих можливостей підключення до сервісів “FREDO Звіт” і “FREDO ДокМен” з 01.08.2020 р. додаються нові пакети сервісів “FREDO” для юридичних осіб та для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які надають доступ відразу до сервісу здачі електронної звітності та адміністрування ПДВ (“FREDO Звіт”) і електронного документообігу (“FREDO ДокМен”), і при цьому коштують дешевше, ніж вартість підключення до кожного із зазначених сервісів окремо.

Склад пакету для юридичних осіб:

 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юридичних осіб
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен”

Склад пакету для ФОП:

 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен”

Доступ до сервісів “FREDO” за відповідними тарифними пакетами надається будь-якому ліцензійному користувачеві програми для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період. Крім цього, на реєстраційний номер програмного продукту для автоматизації бізнесу, на який вже оформлений тариф, що включає сервіси “FREDO”, можна підключити додаткову юридичну особу або ФОП за відповідним тарифом сервісів “FREDO” на термін від одного до 12 місяців. Детальніше про правила підключення доступу до тарифних пакетів сервісів “FREDO” див. у розділі “Зміна правил оформлення доступу до онлайн-сервісів FREDO”.

Вартість нових тарифних пакетів доступу до сервісів “FREDO” див. у Додатку.

 

НОВИЙ ПАКЕТ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ”

З 01.08.2020 р. для користувачів буде доступний новий пакет онлайн-сервісів “Бухгалтерський”, в який входять онлайн-сервіси ІТС, які допомагають користувачам бухгалтерських або облікових програм полегшити повсякденну рутинну роботу. Основна ідея випуску такого пакету – запропонувати користувачам ліцензійних продуктів єдиний пакет онлайн-сервісів, корисних бухгалтеру з перших годин роботи в програмі, з вартістю нижче, ніж покупка доступу до кожного онлайн-сервісу окремо.

Склад сервісів у тарифному пакеті “Бухгалтерський”:

 • доступ до онлайн-сервісу “Пактум.Контрагент” пакет “Бізнес 2200”
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юридичних осіб
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен”
 • доступ до онлайн-сервісу “Консультації аудитора” (12 консультацій)
 • сервіс “Лекторій” (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів)

Пакет онлайн-сервісів “Бухгалтерський” зможуть придбати користувачі будь-якого ліцензійного продукту для автоматизації бізнесу терміном на 12 місяців на умовах оплати за весь період. Вартість пакету онлайн-сервісів “Бухгалтерський” див. у Додатку.

Можна оформити один пакет онлайн-сервісів “Бухгалтерський” на один реєстраційний номер програмного продукту.

 

ЗМІНА ПРАВИЛ ОФОРМЛЕННЯ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ FREDO

Для уніфікації порядку оформлення доступу до онлайн-сервісів “FREDO” з 1 липня 2020 року змінюються правила продажу доступу до онлайн-сервісу “FREDO Звіт”:

1. Знімаються з продажу перераховані нижче позиції доступу до онлайн-сервісу “FREDO Звіт”:

 • Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юридичної або фізичної особи і оновлення програмної продукції на 12 місяців
 • Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для додаткової юридичної або фізичної особи і оновлення програмної продукції на 1 місяць
 • Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО і оновлення програмної продукції на 12 місяців
 • Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для додаткової ФОП на ССО і оновлення програмної продукції на 1 місяць
 • Доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен” (основне підключення) на 1 місяць

2. Скасовуються правила:

 • обов’язкової наявності договору ІТС ТЕХНО для оформлення доступу до онлайн-сервісу “FREDO Звіт”
 • обов’язкової наявності договору ІТС ПРОФ або доступу до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” на 12 місяців (для користувачів базових версій) для оформлення доступів до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для додаткових юридичних осіб або ФОП на ССО
 • обов’язкової наявності основного підключення онлайн-сервісу FREDO для реєстрації додаткового підключення
 • контроль рівності місяців у основного і додаткових підключень онлайн-сервісів FREDO

3. Додаються нові позиції (ціни на нові позиції див. у Додатку):

 • Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юридичної особи на 12 місяців
 • Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юридичної особи (додаткове підключення) на 1 місяць
 • Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО на 12 місяців
 • Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 місяць
 • Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юридичної особи (додаткове підключення) на 1 місяць
 • Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 місяць

Доступи до пакетів онлайн-сервісів “FREDO” на 12 місяців для юридичної особи або ФОП на ССО можуть оформлюватись зареєстрованим користувачам будь-яких ліцензійних продуктів для автоматизації бізнесу у разі відсутності у них договору ІТС ПРОФ.

Додаткові підключення доступів до пакетів онлайн-сервісів “FREDO” для юридичної особи або ФОП на ССО можуть оформлюватись зареєстрованим користувачам будь-яких ліцензійних продуктів для автоматизації бізнесу, для яких оформлено основне підключення (договір ІТС ПРОФ, доступ до пакетів онлайн-сервісів “FREDO” на 12 місяців). Період підписки на додаткові підключення може бути – від 1 місяця до 12 місяців, але не більше періоду закінчення основного підключення.

Додаткові підключення доступу до онлайн-сервісів “FREDO Звіт” і “FREDO ДокМен” можуть оформлюватись зареєстрованим користувачам будь-яких ліцензійних продуктів для автоматизації бізнесу незалежно від наявності/відсутності інших пакетів онлайн-сервісів (ІТС, FREDO, Бухгалтерський) на термін від 1 до 12 місяців. Рекомендується синхронізувати терміни доступів до онлайн-сервісів “FREDO Звіт” і “FREDO ДокМен”, які оформлені на один реєстраційний номер програмного продукту.

Таким чином, правила продажу доступів до онлайн-сервісів “FREDO Звіт” і “FREDO ДокМен” уніфіковані та зроблені максимально простими.

 

ПЛАНОВА ЗМІНА ЦІН НА ПАКЕТИ ІТС І СЕРВІСИ ІТС

Ціни на інформаційно-технологічний супровід не змінювалися з жовтня 2017 року, але при цьому постійно збільшуються витрати на якісну розробку і підтримку типових рішень, додавання нових сервісів ІТС та розвиток існуючих сервісів, а також на якісне обслуговування користувачів. Для забезпечення якісної і безперебійної підтримки заздалегідь оголошуємо про підвищення цін:

 • з липня 2020 року на договори ІТС (ПРОФ, в т. ч. за програмою лояльності, ТЕХНО, для віддаленого офісу, пільговий за схемою 8+4, апгрейд з ТЕХНО на ПРОФ)
 • з серпня 2020 року на доступ до онлайн-сервісів “FREDO Звіт” і “FREDO ДокМен”
 • з вересня 2020 року на сервіс ІТС Галузевий

Нові ціни наведені у Додатку.

Як і раніше діє програма лояльності, за якою користувачі пакету онлайн-сервісів ІТС ПРОФ при укладанні чергового договору ІТС ПРОФ отримують знижку в залежності від дати закінчення і тривалості попереднього договору.

Звертаємо увагу:

 • для користувачів, які оформлюють пільговий договір на 12 місяців (за схемою 8+4) відразу застосовується ціна за програмою лояльності
 • для договорів ІТС та доступів до онлайн-сервісів, дія яких починається з червня 2020 року або раніше, вартість договору не змінюється до його завершення
 • оформити доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” за позиціями, які знімаються з продажів з 01.08.2020 р., можна до 16:00 п’ятниці 31.07.2020 р., за умови початку доступу до сервісу з липня 2020 року або раніше. У разі, якщо доступ до сервісу планується з серпня 2020 року або пізніше, для замовлення слід використовувати нові позиції (див. Додаток).

 


ДОДАТОК

Роздрібні ціни на ІТС з 01.07.2020 р.
Вид договору ІТС
Договір
Рекомендована роздрібна ціна договору ІТС, грн. без ПДВ
Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ПРОФ
24 місяці
19800
12 місяців
9900
6 місяців
5400
3 місяці
3000
1 місяць
1500
пільговий супровід 12 місяців за схемою 8+4
5800
із щомісячною оплатою
900
Доступ до пакету онлайн-сервісів за тарифом ІТС ТЕХНО 
12 місяців
6600
6 місяців
3900
із щомісячною оплатою
660
ІТС ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО ОФІСУ на 12 місяців (залежно від кількості дозволів)
від 1 до 5
1400
від 6 до 10
1280
від 11 до 20
1160
від 21 до 50
1040
від 51 до 100
920
більше 100
800
Апгрейд з ІТС ТЕХНО на ІТС ПРОФ
доплата за 1 місяць
300
доплата за 2 місяці
600
доплата за 3 місяці
900
доплата за 4 місяці
1200
доплата за 5 місяців
1500
доплата за 6 місяців
1800
доплата за 7 місяців
2100
доплата за 8 місяців
2400
доплата за 9 місяців
2700
доплата за 10 місяців
3000
доплата за 11 місяців
3300

 

Роздрібні ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності з 01.07.2020 р.
Придбаний договір ІТС
Тривалість попереднього договору ІТС
24, 12 міс. або 
пільговий 8+4
6 міс.
3 міс. 
(у т.ч. пільговий)
1 міс.
Рекомендована роздрібна ціна договору ІТС, грн. без ПДВ
ІТС ПРОФ на 12 місяців
8700
9300
9600
9800
ІТС ПРОФ на 6 місяців
4800
5100
5250
5350
ІТС ПРОФ на 3 місяці
2700
2850
2925
2975
ІТС ПРОФ на 1 місяць
1400
1450
1475
1490

 

Роздрібні ціни на пакет онлайн-сервісів “Тех.підтримка” з 01.07.2020 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу
Рекомендована роздрібна ціна,
грн. без ПДВ
Доступ до пакету онлайн-сервісів “Тех.підтримка” на 12 місяців
3000

 

Роздрібні ціни на онлайн-сервіс “RDI Service” з 01.07.2020 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу
Рекомендована роздрібна ціна,
грн. без ПДВ
Доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на 12 місяців
720

 

Роздрібні ціни на онлайн-сервіси “FREDO” з 01.08.2020 р.
Вид доступу до онлайн-сервісу Рекомендована роздрібна ціна,
грн. без ПДВ
Доступ до пакету онлайн-сервісів “Бухгалтерський” на 12 місяців 5900
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи на 12 місяців
3000
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 місяць
250
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО на 12 місяців
1200
Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 місяць
100
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 місяць
200
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 місяць
30
Доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен” (додаткове підключення) на 1 місяць 83

 

Роздрібні ціни на онлайн-сервіс ІТС Галузевий з 01.09.2020 р.
Вид сервісу 
ІТС Галузевий
Кількість місяців
Рекомендована роздрібна ціна, грн. без ПДВ
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії
1 місяць
540
3 місяці
1170
6 місяців
2160
12 місяців
4050
Пільговий 12 місяців (8+4)
2700
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 2-ї категорії
1 місяць
1080
3 місяці
2340
6 місяців
4320
12 місяців
8100
Пільговий 12 місяців (8+4)
5400
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 3-ї категорії
1 місяць
2160
3 місяці
4680
6 місяців
8640
12 місяців
16200
Пільговий 12 місяців (8+4)
10800
Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 4-ї категорії
1 місяць
3240
3 місяці
7020
6 місяців
12960
12 місяців
24300
Пільговий 12 місяців (8+4)
16200