Вийшло оновлення «Звіт» & «ЕДО»

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.324

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

 1. Оптимізована робота з первинними документами.
 2. Оптимізована робота програми з обліковими системами (завантаження документів з «Звіт»).

Звітність

Реєстр первинних документів

У зв’язку з відхиленням ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» Податкових накладних та Додатків 2 з виявленням в Квитанції №1 помилок типу «Документ не може бути прийнятий – рядок 1. Поле “Номенклатура постачання товарів” містить некоректний символ з кодом 9 в позиції 7», реалізовано перевірку наявності спеціальних символів у графі 2 Податкової накладної та графі 3 Додатку 2 (Номенклатура товарів\послуг).

У зазначених графах не допускається наявності спеціальних символів (від ASCII код 0 до ASCII код 31 включно). Контроль символів виконується під час імпорту документа та під час перевірки документа.

Якщо недопустимі символи виявлені при імпорті документа, виконується автоматична заміна таких символів на символ «пробіл» (ASCII код 32).

При виявленні спеціальних символів під час перевірки документа (клавіша F4 або «Перевірити») у протоколі перевірки буде виведено повідомлення про помилку.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.00.323

ДОВІДНИКИ

 1. Відкрито для редагування довідник КВК для місцевих бюджетів.
 2. Змінено назву довідника Коди тимчасової класифікації видатків бюджетів на Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВМБ).
 3. Відкрито для редагування довідник Відділення ФСС з ТВП.
 4. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2018 р.
 5. Додано новий довідник Відділення ФСС України. Довідник підключено до поля Код дирекції вікна Експорт у форматі ФСС.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1. Реалізовано контроль кількості додатків J1360102, F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) у пакеті:

 • J1313201 Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних
 • F1313201 Скарга на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

Кількість додатків у пакеті повинна відповідати кількості додатків, вказаних у полі Кількість документів, що додаються до скарги форми J1313201, F1313201. Контроль виконується при перевірці та при збереженні пакету.

2. Оновлено електронний формат pdf для форми:

 • J1303901 Згода на формування, обробку та передачу фінансовій установі даних з фінансової звітності підприємства

3. Оновлено електронний формат xsd для форм:

 • J1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК
 • F1312602 Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК

У полі Пояснення можливо ввести від 1 до 500 символів включно.

Пенсійний фонд

Новий звіт початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – квартал:

 • P0103701 Дод. 4. Звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Відкоригований механізм відкриття документів у програмах з БД великого об’єму.

Довідники

Картка підприємства – Додатково

Змінено назву поля Код типової відомчої класифікації (КТВК) на Код відомчої класифікації місцевих бюджетів (КВК).