Версія для ознайомлення 2.3.5 “1С:Бібліотеки стандартних підсистем”

Повідомляємо про випуск версії для ознайомлення 2.3.5 інструментарію для розробника прикладних рішень на платформі “1С:Підприємство 8.3 – конфігурації” 1С:Бібліотека стандартних підсистем “(БСП).

У версію 2.3.5 включена поставка міжнародної версії бібліотеки, яка призначена для розробки локалізованих рішень системи “1С:Підприємство 8”. У міжнародній версії відсутня національна специфіка якої-небудь країни, а підключення до неї специфіки для конкретної країни виконується однаково для будь-якої країни. Розробка на базі міжнародної версії ведеться у російськомовному варіанті вбудованого мови платформи “1С:Підприємство 8”.

НОВЕ У ВЕРСІЇ

У версії 2.3.5:

• отримала розвиток підсистема “Робота з файлами”;

• реалізований механізм виведення контекстних звітів;

• у підсистемі “Взаємодії” покращена робота із вкладеними файлами електронних листів;

• поліпшено компонування панелей адміністрування (підсистема “Налаштування програми”);

• розширено програмний інтерфейс роботи з контактною інформацією, електронним підписом.

З метою спрощення першого впровадження та регулярного оновлення функціональності БСП у конфігураціях у версії 2.3.5:

• включено у поставку інструмент, який допомагає знизити трудомісткість оновлення конфігурацій виправними релізами бібліотеки;

• істотно підвищена автономність підсистем для цілей вибіркового впровадження, а також зменшена базова (обов’язкова) частина;

• уніфіковано впровадження у конфігурації підсистем “Заповнення об’єктів”, “Друк”, “Додаткові звіти і обробки.

Повний список можливостей версії 2.3.5 наведено у файлі UpdateSSL.htm, що входить у поставку бібліотеки.

Відмінності поточної версії від попередніх версій та особливості переходу на нову версію наведені у файлі UpdateSSL.htm, що входить у комплект поставки.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ВЕРСІЇ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 2.3.5

Використовувати версію для ознайомлення для вирішення реальних задач автоматизації не передбачається. У версії для ознайомлення відсутня можливість роботи у моделі сервісу. У разі використання версії для ознайомлення слід враховувати, що у наступних версіях функціональність бібліотеки може бути змінена.

Плани випуску фінальної версії 2.3.5 будуть визначатися з урахуванням інформації, отриманої від користувачів щодо версії для ознайомлення.