1С:Підприємство

Логотип_1СПідприємство 8 ЕІУБ_колірСистема програм “1С:Підприємство 8” включає в себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності організацій і приватних осіб. Сама платформа не є програмним продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід дозволяє автоматизувати різні види діяльності, використовуючи єдину технологічну платформу. Піраміда

Сфери застосування

Гнучкість платформи дозволяє застосовувати 1С:Підприємство 8 у найрізноманітніших областях:

    • автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування тощо;
    • підтримка оперативного управління підприємством;
    • автоматизація організаційної та господарської діяльності;
    • ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
    • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
    • вирішення завдань планування, бюджетування і фінансового аналізу;
    • розрахунок зарплати і управління персоналом;
    • інші області застосування.

 Технологічна платформа

Платформа 1С:Підприємство 8 була створена з урахуванням досвіду застосування системи програм 1С:Підприємство 7.7. З 2003 року платформа показує активний розвиток. Основне завдання платформи полягає в наданні середи розробки розробникам прикладних рішень. Платформа забезпечує розробникам підвищення рівня абстракції при розробці та використанні прикладних рішень. Це дозволяє перейти від технічних і низькорівневих понять до більш змістовних і високорівневих. Дозволяє наблизити ці поняття до мови користувачів і фахівців в предметній області. В кінцевому підсумку це значно прискорює і уніфікує розробку прикладного рішення і його супровід. Одночасно з цим платформа вирішує і традиційні завдання, пов’язані з продуктивністю, ергономікою, функціональністю тощо.