Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні «Бухгалтерія 8 для України» редакція 2.0

Курс “Бухалтерія 8 для України” редакція 2.0 розроблений для практикуючих бухгалтерів, що планують працювати в новій редакції програми Бухгалтерія 8 для України. Так, як починаючи з 2019 року підтримку редакції 1.2 планується припинити, перехід та вивчення редакції 2.0 є особливо актуальним.

Програма курсу “Бухгалтерія 8 для України” редакція 2.0  містить докладні рекомендації по використанню нового інтерфейсу а також порядок роботи з різними функціональними опціями: обліку запасів, взаєморозрахунок з контрагентами, облік кадрів та розрахункку заробітної плати, закриття періоду тощо.

Навчання сертифікованими викладачами – курси проводять викладачі, що успішно склали іспити на право викладання та мають відповідні сертифікати від Спілки Автоматизаторів Бізнесу.

Курс розрахований на користувачів з різним рівнем підготовки, підійде як для досвідченого користувача, так і для початківця.

Цілями навчання є:

 • вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації “Бухгалтерія для України” програмного комплексу “1С:Підприємство 8”,
 • набуття цілісного і правильного розуміння базового принципу функціонування та взаємозв’язку елементів і підсистем типової конфігурації “Бухгалтерія для України”,
 • набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів і особливостей використання типової конфігурації “Бухгалтерія для України” програмного комплексу “1С:Підприємство 8”,
 • набуття і закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації “Бухгалтерія для України”.

В результаті проходження навчання слухачі повинні:

 • впевнено оволодіти інструментарієм типової конфігурації;
 • знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій;
 • вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку;
 • виправляти помилки користувачів в інформаційній базі;
 • володіти бухгалтерським і податковим функціоналом прикладного рішення.

Тривалість курсу: 40 академічних годин.

Зміст курсу:

 • Вступ
 • Концепція прикладного рішення
  • Призначення, область прикладної програми і межі прикладного рішення
  • Ключові характеристики прикладного рішення
  • Базові принципи автоматизації
 • Загальносистемні механізми і принципи
 • Підприємство: організації, їх структура та відповідальні особи
  • Користувачі: управління списком і налаштуваннями
  • Обмеження доступу до інформації
  • Інтерфейси
  • Налаштування системи
  • План рахунків
  • Документообіг
  • Хронологічні механізми
 • Облік запасів
 • Концепція підсистем
  • Загальні принципи і механізми обліку
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Загальні принципи і механізми обліку
 • Основні господарські схеми і процеси
  • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
  • Продаж товарно-матеріальних цінностей
  • Складські операції
 • Опціональні господарські схеми і процеси
  • Облік тари
  • Комісійна торгівля
  • Роздрібна торгівля
  • Звітність підсистеми
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами
  • Концепція підсистеми
  • Принципи і механізми реалізації
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Документообіг товарно-грошових господарських операцій
  • Інші операції, що впливають на стан взаєморозрахунків
  • Акт звірки взаєморозрахунків
  • Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1-ДФ
  • Звітність підсистеми
 • Облік грошових коштів
  • Концепція підсистеми
  • Принципи і механізми реалізації
  • Облік рухів безготівкових грошових коштів
  • Облік рухів готівкових грошових коштів
  • Звітність підсистеми
 • Облік операцій з іноземною валютою
  • Основні принципи і механізми обліку
  • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті
  • Закупівля ТМЦ по імпорту. «Імпортний» ПДВ
  • Реалізація ТМЦ на експорт
  • Облік грошових коштів в іноземній валюті
  • Валютний підзвіт
 • Облік розрахунків з підзвітними особами
 • Оперативний податковий облік
  • Концепція підсистеми
  • Загальні принципи і механізми обліку
  • Особливості відображення поточних господарських операцій у податковому обліку
  • Податковий облік взаєморозрахунків з контрагентами
  • Реєстрація податкових накладних
  • Податковий облік ТМЦ
  • Облік нормованих валових витрат
  • Контроль податкового обліку
  • Облік єдиного податку
 • Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів
  • Концепція підсистеми
  • Загальна нормативно-довідкова інформація
  • Підсистема «Основні кошти»
  • Підсистема «Малоцінні активи»
  • Підсистема «Нематеріальні активи»
 • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
  • Концепція підсистеми
  • Загальні принципи і механізми обліку
  • Облік кадрів
  • Розрахунок і відображення заробітної плати в обліку
  • Виплата заробітної плати в обліку
  • Відображення в «1ДФ» доходів, що не є заробітною платою
  • Звітність підсистеми
 • Облік доходів і витрат
  • Загальні принципи і механізми обліку доходів
  • Загальні принципи і механізми обліку витрат
  • Визначення та облік фінансових результатів
  • Поточні доходи, витрати і фінансовий результат
  • Облік витрат майбутніх періодів
  • Витрати з податку на прибуток
 • Облік виробничої діяльності
  • Концепція підсистеми
  • Принципи і механізми реалізації
  • Процеси і господарські операції
  • Звітність підсистеми
 • Визначення результатів діяльності і закриття періоду
 • Звітність і сервісні механізми
  • Регламентована звітність
  • Контрольні механізми
  • Сервісні механізми
 • Методика початку роботи
  • Запаси
  • Розрахунки з контрагентами
  • Грошові кошти
  • Доходи/Витрати
  • Виробництво
  • Податковий облік
  • Заробітна плата
  • Необоротні активи
 • Основний практикум
 • Практикум додаткові завдання
 • Тренінг